Disclaimer

Giessenborch.com publiceert regelmatig nieuwe recepten. Deze recepten verzamelen wij voornamelijk via het internet maar daarnaast krijgen wij ook zeer veel recepten via email aangeleverd door onze bezoekers. Wij gaan er daarom ook vanuit dat de recepten die wij publiceren publiek eigendom zijn. Daarnaast zullen wij, indien de bron van het recept ons bekend is, deze ook altijd vermelden.Mocht je desondanks van mening zijn dat met het publiceren van een bepaald gerecht, rechten worden geschonden stuur dan een mail-bericht via onze contact-pagina. Wij zullen er dan voor zorgen dat het betreffende gerecht van de site zal worden verwijderd of voorzien zal worden van een correcte bronvermelding.

Disclaimer English

Giessenborch.com regularly publishes new recipes. We collect these recipes mainly via the internet but in addition we also receive a lot of recipes by email from our visitors. We therefore also assume that the recipes that we publish are publicly owned. In addition, if the source of the recipe is known to us, we will always mention it. Should you nevertheless believe that by publishing a particular recipe, rights are violated send a mail message via our contact form. We will then ensure that the relevant recipe will be removed from the site or provided with a correct source indication.
Translate »
error: Op de inhoud van deze site staat copyright! Je mag de recepten uiteraard wel printen (zie button aan linkerzijde pagina).
Stuur deze pagina naar een vriend of bekende.